Grupa Żywego Różańca

Nasza Parafia

Parafia p.w. Świętej Rodziny w Pankach

 pankiparafia@gmail.com

tel. (+48)34 317 90 25

Żywy Różaniec

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób. Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie jest odmawiany cały różaniec stanowiący modlitwę Kościoła. Idea takiego podziału różańca między wieloma osobami narodziła się w dziewiętnastym wieku w Lyonie, pod wpływem młodej kobiety Pauline - Marie Jaricot.

W wielu krajach parafie organizują Żywy Różaniec dla swoich członków.Czy także ty pragniesz uczestniczyć? Aby stać się członkiem Żywego Różańca należy: - odmawiać codziennie dziesiątkę różańca i rozważać przydzieloną tajemnicę - prosić Pana w specjalnej intencji 

Stefan Kard. Wyszyński Prymas Polski Warszawa, dnia 7 września 1977r.I.  ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.b. Oznacza jakby ELEKTROWNIE DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej, itd.c.

Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem, itp.d.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.II.

MIESIĘCZANA ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

Raz w miesiącu, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Nie trzeba tłumaczyć, jak ważne to nabożeństwo!  Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:- W dniu przyjęcia do Żywego Różańca - Narodzenia Pana Jezusa - Zmartwychwstania Pańskiego- Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie- Wniebowzięcia Matki Bożej - Królowej Różańca św. - Niepokalanego Poczęcia Maryi- Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego)

Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.

Osobą odpowiedzialną za wspólnotę Żywego Różańca przy naszej parafii jest ks. Proboszcz Eugeniusz Sikorski.

Wykonanie: Gruca Krzysztof   e-mail: kisoftgk@gmail.com

foto: Krzysztof Świtalski  @ KSW FOTO

foto: Fabian Stępień

Nasza Parafia

KATOLICKA PARAFIA POD

WEZWANIEM ŚWIĘTEJ RODZINY W PANKACH 

ul. 1 Maja 1, 42-140 Panki

tel. (+48)34 317 90 25 e-mail:

pankiparafia@gmail.com