Historia Parafii

Nasza Parafia

Parafia p.w. Świętej Rodziny w Pankach

 pankiparafia@gmail.com

tel. (+48)34 317 90 25

Parafia Panki jako samodzielna jednostka została wyłączona w całości z parafii Truskolasy i erygowana przez biskupa włocławsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego 24 września 1919 r. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii był ks. Antoni Mietliński. Staraniem proboszcza i parafian, w 1921 r. rozpoczęto budowę murowanej świątyni, modrzewiowej plebanii, domu parafialnego oraz cmentarza. Do czasu ukończenia budowy Msze św. odprawiano w drewnianej kaplicy. Kościół stanął na fundamentach dawnej huty żelaza, jego projektantem był architekt Kudera. Poświęcił go dziekan kłobucki ks. Zygmunt Zawadzki, a 4 sierpnia 1929 r. ordynariusz częstochowski bp Teodor Kubina dokonał konsekracji nowego kościoła.

Parafii w Pankach patronuje Święta Rodzina - Jezus, Maryja i Józef, natomiast patronem kościoła jest św. Andrzej Bobola. 16 lutego 1975 r. decyzją bp. Stefana Bareły utworzony został dekanat truskolaski, w skład którego wchodzi parafia Panki. Najważniejsze dni w parafii to 16 maja - odpust ku czci św. Andrzeja Boboli i 2 sierpnia - odpust Matki Bożej Anielskiej. Kościół parafialny zbudowany jest z cegły i kamienia na planie krzyża łacińskiego, ma cechy typowe dla tzw. „stylu polskiego” (styl mieszany renesansowo--barokowy). Wystrój wnętrza był realizowany stopniowo po wybudowaniu kościoła. Ołtarz główny poświęcony jest Matce Bożej Anielskiej. Obraz przedstawiający Matkę Bożą stojącą na półksiężycu, ubraną w białą suknię i niebieski płaszcz, w otoczeniu aniołów namalował na płótnie w 1929 r. Bolesław Rutkowski. W górnej części ołtarza wisi obraz św. Andrzeja Boboli, patrona kościoła. Po prawej stronie kościoła znajduje się boczny ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego, po lewej - ołtarz Świętej Rodziny z Nazaretu. W 1936 r. z inicjatywy ks. A. Mietlińskiego zostały wykonane stacje drogi krzyżowej wyrzeźbione przez Jana Szostaka, profesora Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem.

Równocześnie postępowała „budowa” Kościoła duchowego. W latach międzywojennych działała orkiestra parafialna, chór, Katolickie Stowarzyszenie Mężów i Druhów oraz Kobiet i Druhen, Apostolstwo Modlitwy, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, koła różańcowe. W 1936 r. parafię objął ks. Stanisław Kopeć. Po wojnie szybko odbudował parafię. Staraniem ks. Kopcia kościół otrzymał nową polichromię, radiofonię, ufundowano nowe organy, dwa dzwony, otynkowano mury zewnętrzne, ogrodzono cmentarz przykościelny. W 1971 r. ks. Stanisław Kopeć przeszedł na emeryturę. Zmarł 26 lutego 1974 r.

W latach 1971-85 proboszczem parafii był ks. Franciszek Kaczmarek. Staraniem ks. Kaczmarka ponownie pokryto ściany wewnętrzne nową polichromią, położono drewnianą boazerię. Cmentarz przykościelny zyskał nowy parkan z przęsłami metalowymi. Wybudowano w stanie surowym plebanię. Na placu przy kościele wybudowano kaplicę ku czci Najświętszej Maryi Panny, z tablicami wspominającymi zmarłych proboszczów parafii. Następca ks. Franciszka Kaczmarka - ks. Zenon Kulejewski (185-92) dokończył budowę plebanii. W kościele wykonano z drewna modrzewiowego 58 ławek i ołtarz „soborowy”. Ks. Zenon Kulejewski zmarł w 1992 r. i jest pochowany na cmentarzu w Pankach.

W 1992 r. proboszczem parafii został ks. Eugeniusz Sikorski. Parafia liczy ok. 3350 mieszkańców i obejmuje miejscowości: Panki, Cyganka, Jaciska, Konieczki, Koski I, Koski II, Krzyżówka, Pacanów, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina. Katecheza prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Pankach i Konieczkach oraz w Gimnazjum w Pankach i w przedszkolu. Od 1992 r. świątynia staje się coraz piękniejsza. Przede wszystkim Ksiądz Proboszcz zadbał o ogrzewanie w kościele. Zostały zabezpieczone i wzmocnione fundamenty kościoła. Następnie odnowiono elewację zewnętrzną, wymieniono rynny, pomalowano dach. Zostało również odnowione ogrodzenie kościoła. Dzięki ofiarodawcy kościół otrzymał zewnętrzne oświetlenie. Wymieniono instalację elektryczną i nagłośnienie. Jedna z kaplic bocznych została zaadaptowana na kaplicę przedpogrzebową. Szczególnym wotum dziękczynnym parafian dla kościoła złożonym Bogu za dar Roku Jubileuszowego 2000 był nowy ołtarz, ambonka i chrzcielnica wykonane z marmuru, z którego również wykonano posadzkę prezbiterium a w następnych latach wyłożono ściany kościoła. Konsekracji nowego ołtarza dokonał 24 grudnia 2000 r. abp Stanisław Nowak. Parafianie ufundowali również dwa witraże w prezbiterium przedstawiające Świętą Rodzinę i św. Andrzeja Bobolę, fotel dla celebransa, dziewięć krzeseł dla służby liturgicznej i piękny zegar szafkowy. Wnętrze kościoła zostało pomalowane, wszystkie ołtarze poddano renowacji. Plac wokół kościoła i plebanii wyłożono kostką brukową i obsadzono różnymi gatunkami drzew i krzewów. Z inicjatywy ks. Eugeniusza Sikorskiego, w ciągu tych lat przeprowadzono również wiele prac na plebanii i cmentarzu - wykonano nowe posadzki i ocieplenie, urządzono świetlicę dla młodzieży, na cmentarzu położono ok. 320 m2 kostki brukowej, wykonano kutą z metalu bramę z furtką, wybudowano nowy ołtarz. Praca ks. Sikorskiego to nie tylko materialne zabezpieczenie świątyni.

Ksiądz Proboszcz troszczy się przede wszystkim o rozwój duchowy swoich parafian. Dzięki niemu parafianie każdego roku wyjeżdżają na pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i Europie. Byli we Włoszech, w Paryżu i Lourdes we Francji, w Wiedniu i Mariazell w Austrii i u Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Często wyjeżdżają do Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej i do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Ksiądz Proboszcz chętnie wędrował z młodzieżą szkolną po Tatrach, podczas gdy dorośli modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem czy w kaplicy na Kalatówkach. Ks. Sikorski jest diecezjalnym duszpasterzem rolników, więc co roku w maju parafianie Panek uczestniczą w pielgrzymce do Matki Bożej Gidelskiej, po drodze odwiedzając Świętą Annę i Matkę Bożą Patronkę Rodzin w Leśniowie. W sierpniu uczestniczą w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Przez wiele lat uczestniczyli w czuwaniach modlitewnych na Jasnej Górze. Bardzo uroczyście przygotowywane są w parafii I Komunia św. i bierzmowanie. Dzieci i młodzież również aktywnie uczestniczą w życiu parafii - pod kierunkiem katechetek i nauczycieli przygotowują montaże słowno-muzyczne z okazji różnych uroczystości. Młodzież KSM organizuje spotkania opłatkowe dla osób samotnych. Od 1997 r. wydawana jest gazetka parafialna „Pod wiatr…”. W 2007 r. powstała schola młodzieżowa, która śpiewem i grą na instrumencie ubogaca uroczystości kościelne. Starsi śpiewają w chórze parafialnym oraz należą do Koła Żywego Różańca. Jest także grupa ministrantów i lektorów.

Wielkim przeżyciem dla mieszkańców było Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego w 2003 r. a później wędrówka Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ważnym dniem w parafii jest Doba Eucharystyczna z 12 na 13 września, kiedy adorowany jest Najświętszy Sakrament. Od kilku lat w okresie Wielkiego Postu jedna Droga Krzyżowa odbywa się na ulicach Panek. Chorzy każdego roku we wrześniu modlą się w Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej w czasie Dekanalnego Dnia Chorych. Od 2005 r. w każdym miesiącu parafianie modlą się modlitwą Apelu Jasnogórskiego o beatyfikację i kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z parafii Panki pochodzą księża:

o. Stefan Alan Chrząstek OFM Conv. (1943),

ks. Edward Chrzęstek (1960),

ks. Stanisław Kochel (1959),

ks. Henryk Rabenda (1987),

ks. Jan Wieczorek (1987),

ks. Janusz Piotr Parkitny (1996).

Od 1919 roku parafią Panki administrowali księża:

Ks. Antoni Mietliński /1919-1936/

Ks. Stanisław Kopeć /1936-1971/

Ks. Franciszek Kaczmarek /1971-1985/

Ks. Zenon Kulejewski /1985-1992/

Ks. Eugeniusz Sikorski /1992-

Wykonanie: Gruca Krzysztof   e-mail: kisoftgk@gmail.com

foto: Krzysztof Świtalski  @ KSW FOTO

foto: Fabian Stępień

Nasza Parafia

KATOLICKA PARAFIA POD

WEZWANIEM ŚWIĘTEJ RODZINY W PANKACH 

ul. 1 Maja 1, 42-140 Panki

tel. (+48)34 317 90 25 e-mail:

pankiparafia@gmail.com